Heeft u een brandende vraag?

Evenementen Hulpverlener

Toegenomen vrije tijd, economisch welvaren en een grote mate van mobiliteit zijn de ingrediënten voor de huidige populariteit van (massa)evenementen. Er is in relatief korte tijd een omvangrijke markt voor evenementen ontstaan. Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee.

In toenemende mate krijgen organisatoren en hulpverleners ook te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Snel en verantwoord reageren in geval van een alcohol- of drugsincident kan levens redden. Hulpverleners moeten dan ook weten hoe te handelen bij dergelijke incidenten.

Daarnaast is er sprake van een toenemende terrorismedreiging, ook in Nederland. Strategische of symbolische plaatsen kunnen doelwit zijn van aanslagen. Maar ook plekken waar veel mensen komen, zoals evenementenlocaties. In dat geval hebben terroristen het doel om zoveel mogelijk mensen tegelijk te treffen en een substantieel of symbolisch belangrijk deel van de samenleving te ontwrichten.

Het is dus niet verwonderlijk dat er een groeiende behoefte is aan een gespecialiseerde hulpverlening die is gericht op evenementen.

Je moet daarbij denken aan:

  • De aandachtspunten bij het voorbereiden van een evenement.
  • Crowd management: het systematisch plannen van en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen (zoals een gedeeltelijke of algehele ontruiming) waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen.
  • Agressief en ander afwijkend gedrag van evenementbezoekers.
  • De nauwe samenwerking met gespecialiseerde medische hulpverleners en met de professionele hulpverleners.
  • Acute zorg in het geval van alcohol- en drugsgebruik, maar ook in het geval van oververhitting of onderkoeling.
  • Acute Zorg in geval van een terroristische aanslag. Op dat moment heb je mogelijk te maken met meerdere slachtoffers tegelijkertijd. Dat betekent snel en adequaat communiceren met de professionele hulpdiensten, triage en de inzet van onorthodoxe (verband)middelen.