Heeft u een brandende vraag?

Reanimatie & AED

In geval van hartfalen (bijvoorbeeld een stilstand of een ritmestoornis) is het belangrijk om te weten wat u moet doen. Bij de cursus Reanimatie & AED leert u een persoon te reanimeren zowel zonder als mét AED, zodat u cruciale eerste hulp kunt verlenen.

De periode tussen hartfalen en het arriveren van professionele hulpverlening is cruciaal voor de overlevingskans van het slachtoffer. Als u op een juiste manier kunt handelen, vergoot dat de overlevingskans van het slachtoffer.