Heeft u een brandende vraag?

Brandweer Trainingen

Brandbestrijding

Bij de training brandbestrijding leert u uiteraard het blussen van diverse typen branden, het redden en evacueren van slachtoffers en het voorkomen van verdere schade en overlast.

Bekijk training

CFBT

CFBT level 1 en 2

Bij CFBT training leert u aan de hand van zes scenario’s, zogenaamde ‘burns’, vaardigheden op het gebied van gebouwbrandbestrijding. U leert alle vaardigheden die nodig zijn om een brand in één compartiment goed, veilig en efficiënt te bestrijden.

Bekijk training

IMG_8076_kleiner

Technische Hulpverlening

Bij Technische Hulpverlening leert u alles wat niet direct met brandbestrijding te maken heeft, bijvoorbeeld het bevrijden van beknelde personen bij verkeersongevallen en onder zware voorwerpen of het optreden bij ongevallen op het spoor.

Bekijk training

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Sommige stoffen dragen een hoger risico met zich mee, denk bijvoorbeeld aan licht ontvlambare- of milieugevaarlijke stoffen. In deze training leert u hoe u correct handelt wanneer deze gevaarlijke stoffen vrijkomen of brand vatten.

Bekijk training

Veilig en praktisch werken met een treklier

Bij het veilig en praktisch werken met een treklier leert u om op een efficiënte manier om te gaan met de treklier. Deze training is te volgen in diverse modules.

Bekijk training

Algemene Veiligheidstrainingen

BHV Trainingen

Als bedrijfshulpverlener vergoot u de veiligheid in een bedrijf. U kunt in gevaarlijke situaties correct handelen en hulp verlenen aan zowel medewerkers als gasten. U leert bijvoorbeeld hoe u mensen uit een brandend gebouw kan krijgen en hoe u bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.

Bekijk training

EHBO en Kinder EHBO

EHBO wordt verleend door burgers, in afwachting op professionele eerste hulpverleners zoals een ambulancedienst. EHBO wordt verleend in elke mogelijke situatie waar (levensbedreigend) letsel en stoornissen zijn opgetreden. EHBO’ers behandelen echter ook kleinere letsels.

Bekijk training

Stop de bloeding - red een leven ®

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van bloedende slachtoffers aanzienlijk verhogen. In de cursus Stop de bloeding – Red een leven ® leert u hoe u levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe u levens redt door deze bloedingen te stoppen.

Bekijk training

foto_reanimatie_aed

Reanimatie en AED

In geval van hartfalen (bijvoorbeeld een stilstand of een ritmestoornis) is het belangrijk om te weten wat u moet doen. Bij de cursus Reanimatie & AED leert u een persoon te reanimeren zowel zonder als mét AED, zodat u cruciale eerste hulp kunt verlenen.

Bekijk training

VCA en VOL-VCA

Met het VCA Diploma laat u zien dat u basiskennis bezit op het gebied van veiligheid, milieu en gezondheid. U kunt dan bewijzen dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Bekijk training

Evenementen Hulpverlening

Evenementen brengen zekere risico’s voor de veiligheid van het publiek met zich mee. Een evenementen hulpverlener is in staat om adequaat te handelen bij bijvoorbeeld een terroristische aanslag of alcohol- en drugsincidenten.

Bekijk training

co2

Instructie kleine blusmiddelen

In het eerste stadium van een brand kan veel gedaan worden om erger te voorkomen. Tijdens deze training krijgt u instructies over diverse blusmiddelen, zodat u deze op de juiste wijze kunt gebruiken.

Bekijk training

Veilig rijden met de vorkheftruck

Werken u of uw medewerkers met vorkheftrucks? Neem dan een cursus veilig rijden met de vorkheftruck, u leert alles op gebied van gevaarherkenning, veilige werkmethoden, besturing en zorgvuldigheid. Ook bij u op locatie!

Bekijk training

Samenwerking

Wij gaan samenwerken met Resqprotec