Heeft u een brandende vraag?

Introductie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). In de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk. Alle landen van de Europese Unie moeten deze richtlijn verwerken tot nationale wetgeving en in Nederland is dit terug te vinden in de Arbeidsomstandighedenwet
. In deze wet wordt onder andere gesproken van het verlenen van deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze deskundige bijstand binnen een bedrijf of instelling verlenen, worden bedrijfshulpverleners (BHV’ers) genoemd. Alle bedrijfshulpverleners van een organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening in vrijwel alle organisaties verplicht.

Bedrijfshulpverlening bestaat aldus uit de onderdelen ‘Brand, Ontruiming en Communicatie’ (BOC) en ‘Levensreddende Eerste Hulp’ (LEH).

BHV'ers verplicht opgeleid

In artikel 15 lid 3 staat dat de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen. Hieruit volgt dat er in ons land veel vraag is naar BHV-opleidingen en naar instructeurs die de BHV-opleiding of een onderdeel ervan kunnen verzorgen.

Opleiding tot instructeur BOC

De opleiding ‘Instructeur Brand, Ontruiming en Communicatie’ is voor cursisten die graag als (freelance-)instructeur zelfstandig de training ‘Brand, Ontruiming en Communicatie’ (als onderdeel van de training BHV) willen gaan verzorgen.

Cursus

Deze cursus wordt ook vaak gevolgd door Instructeurs Eerste Hulp, die daardoor dan zowel het BOC- als het LEH-deel van de BHV-opleiding kunnen verzorgen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de samenwerking te zoeken met een LEH-instructeur, zodat gezamenlijk de volledige BHV-opleiding aangeboden kan worden.

Vooropleiding

Deelname aan de opleiding ‘Instructeur BOC’ staat open voor personen die in het bezit zijn van geldig certificaten ‘Bedrijfshulpverlener’ en ‘BHV Ploegleider’.

Onderwerpen

 

Together Everyone Achieves More = TEAM.

Maak van uw korps of manschappen een (h)echt team. Een samenwerkend team dat elkaar vertrouwd. Wij verzekeren u dat dit mogelijk is binnen twee dagen. Gedurende deze twee dagen komen voldoende realistische, warme inzetoefeningen aan bod. Alle aspecten voor zowel manschappen als bevelvoerder worden behandeld.

Meerdaagse trainingen

Desgewenst stellen wij het programma met u samen op. Eén- of meerdaagse trainingen worden volledig verzorgd met catering en desgewenst overnachtingen. Meer informatie aangaande overnachtingen vind u hier. Vermeld bij uw reservering dat u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot overnachten, dan regelen wij de rest voor u!

Een meerdaagse training bij Brandweertrainingscentrum Kleefse Waard kent een rustige opbouw:

%

Herhaling

%

Theorie

%

Praktijk

CFBT-trainingen & bijscholing in samenwerking met de Brandweeracademie

We leveren opleidingen op maat naar de wensen van de klant, daar zijn wij goed in. Ons Brandweer trainings centrum is klaar voor Compartment Fire Behaviour Trainingen (CFBT). We hebben flink geïnvesteerd in de voor deze trainingen benodigde faciliteiten, zoals een Attack-cell die aan de internationale CFBT-eisen voldoet. Inmiddels krijgen we veel vragen over CFBT-cursussen voor instructeurs, onder andere voor het opleiden van manschappen.

In Nederland verzorgt het IFV de landelijke CFBT- cursussen voor instructeurs. Deze cursussen zijn door het IFV ondergebracht bij de Brandweer academie. Voor meer informatie over de CFBT-cursussen of bijscholingen kunt u contact opnemen met ons. Afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever kunnen wij daarna in samenwerking met de Brandweeracademie uw instructeurs opleiden tot CFBT level 1 en/of CFBT level 2.

combineren onze faciliteiten dan met de docenten, het lesprogramma, de leermiddelen en de certificering van de Brandweeracademie. Een samenwerking waar we trots op zijn en waarmee we de kwaliteit kunnen leveren die uw instructeurs nodig hebben.

Voor meer informatie

De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), biedt twee CFBT-cursussen voor instructeurs aan: level 1 en level 2.

Level 1

Het eerste niveau (level 1) is een vijfdaagse cursus die instructeurs voorbereidt op het verzorgen van RSTV- en straalpijpvoeringsoefeningen in een CFBT-Attackcell, voor het opleiden van manschappen (vakbekwaam worden).

Level 2

Het tweede niveau (level 2) is een vijfdaagse cursus die instructeurs voorbereidt op het verzorgen van oefeningen in een CFBT-Attackcell met als doel het onderhoud van vaardigheden op het gebied van basisbrandbestrijding (vakbekwaam blijven).
 

Faciliteiten

Stookgebouwen

Onderdeel opleiding: van manschap tot OVD

Brandweertrainingscentum Kleefse Waard staat garant voor een zo realistisch mogelijk nagebootste oefening. Bij deze oefeningen zorgen wij zelf voor een stoker en/of veiligheidsfunctionaris voor uw en onze veiligheid. In elk stookgebouw wordt geoefend met rook en hitte. Dit zijn juist elementen waardoor veel mensen hun kalmte verliezen. Dikke wolken rook en extreme hitte wordt tijdens de oefeningen in de stookgebouwen gebruikt om de situatie op de meest waarheidsgetrouwe manier weer te geven. Indien u in een soortgelijke situatie terecht komt, bent u goed voorbereid om de juiste actie te ondernemen en de kans op ongelukken te verkleinen.

ongevallen

Personentrein & Spoor

Aantal treinen: 1 personentrein plus 2 ketelwagons. Onderdeel van opleiding: Hersporen en HV trainingen. Ons Brandweertrainingscentrum bezit een eigen personentrein, daarnaast hebben wij ook twee ketelwagons tot onze beschikking. Deze faciliteiten worden ingezet tijdens de simulatie van spoorwegongevallen, als onderdeel van de opleiding.

Overige faciliteiten voor ongevalssimulaties.

Voor diverse oefeningen worden onze autowrakken ingezet. Daarnaast worden ook ongevallen met tankwagens, een helikopterbrand of waterongevallen gesimuleerd.

Pro-Rail
spoor1540x540
 

Trainingen

Onze aangeboden trainingen zijn onderverdeeld in trainingen voor diverse doelgroepen als brandweer, paramedici, politie en defensie.

1. Brandbestrijding

Flash over, Vloeistofbrandbestrijding, Gebouwenbrand bestrijding

Doelgroep: van manschap t/m Bevelvoerder
Duur opleiding: levering op maat
Benodigde vooropleiding: afhankelijk van de training /opleiding.

2. Technische Hulpverlening

Ongevallen openbare weg, Spoorwegongevallen, Vrachtwagenongevallen

Doelgroep: van manschap t/m Bevelvoerder
Duur opleiding: levering op maat
Benodigde vooropleiding: afhankelijk van de training /opleiding.

3. Ongevallen gevaarlijke stoffen

Doelgroep: van manschap t/m Bevelvoeder
Duur opleiding: levering op maat
Benodigde vooropleiding: afhankelijk van de training /opleiding.

Vloeistofbrand bestrijding
spoor1_370x370
Placeholder

4. Bedrijfshulpverlening

-

– BHV / BHV+
– BHV module kind & omgeving
– EHBO
– Instructie & oefening kleine blusmiddelen
– Kinder EHBO
– Ploegleider BHV
– Reanimatie & AED

5. Specialisme

-

– Brandgaskoeling en straalpijpvoering
– Brandproeven & testen
– Mangatwacht
– Repressieve ventilatie training
– VCA
– Vorkheftruck
– XVR training

6. Waterongevallen

-

Doel: N.t.b
Doelgroep:
N.t.b
Duur opleiding:
N.t.b
Benodigde vooropleiding:
N.t.b

BHV370x370
Rookgaskoeling
Placeholder
 

Trainingen overig

BHV - BHV+ en herhalingen

BHV – BHV+ en herhalingen
Doelgroep: alle
Duur van de training: BHV basis 2 dagen/ BHV+ 3 dagen/ BHV herhaling 1 dag
Doel: De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet verplicht het volgen van een erkende opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener.
Taken van bedrijfshulpverleners:
– het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
– het beperken en het bestrijden van brand
– het beperken van de gevolgen van ongevallen
– het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en anderen in het bedrijf of de inrichting.

De werkgever

De werkgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor het onderhouden van de banden met externe hulpverleningsorganisaties als de gemeentelijke of regionale brandweer en ambulancediensten. Indien de deskundigheid en hulpmiddelen van bedrijfshulpverleners in een noodsituatie niet toereikend zijn, moeten deze externe hulpverleners ingeschakeld worden.
Het vakbekwaamheidscertificaat wordt toegekend indien de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.
Iedere bedrijfshulpverlener is verplicht zijn kennis en vaardigheden up to date te houden, wil hij zijn BHV certificaat blijven behouden!

Herhalings cursus

Dit is mogelijk door ieder jaar deel te nemen aan de herhalingscursus. Tijdens deze ééndaagse herhalingscursus wordt nieuwe kennis opgedaan en reeds bekende stof herhaald. Ook voor deze cursus geldt dat indien de vereiste competentie bereikt is, de deelnemer een verlenging wordt toegekend van zijn vakbekwaamheidscertificaat.

Ploegleider BHV

De training voor ploegleider BHV wordt ook door ons verzorgd. Wilt u specifieke informatie over deze training, vraag deze dan aan via opleidingen@brandweertraining.nl

EHBO

Doelgroep:
Duur van opleiding: 3 dagen
Eerste Hulp Bij Ongelukken wordt verleend door zogenoemde leken, in afwachting op professionele eerstehulpverleners als een ambulancedienst.
EHBO wordt verleend in elke mogelijke situatie waar (levensbedreigend) letsel en stoornissen zijn opgetreden. EHBO’ers behandelen echter ook kleinere letsels. De opleiding EHBO wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs en wordt afgesloten met een certificaat.

Kinder EHBO

Doelgroep: (gast) ouders
Speciaal voor gastouders bieden wij de opleiding Kinder EHBO aan. Als gastouder worden er een aantal essentiële kwaliteitseisen gesteld door de Wet Kinderopvang. De opleiding Kinder EHBO is een verplicht onderdeel van deze vereisten.
Deze opleiding wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs en wordt afgesloten met een officieel certificaat ten behoeve van de kwaliteitseisen van gastouders.

AED & Reanimatie

Deze training is een onderdeel van de trainingen BHV en/of EHBO.
Een AED (Automatische Externe Defribrilator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand. AED’s zijn beschikbaar in bijvoorbeeld winkelcentra, op sportscholen, in bedrijven etc. De training reanimatie met AED wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs en wordt afgesloten met een certificaat. 

Instructie & Oefening kleine blusmiddelen

Doelgroep: iedere werknemer
Duur van de traning: ½ dag
Doel van deze training is de angst te overwinnen die veel mensen hebben bij het bestrijden van een beginnende brand. In het eerste stadium van een brand kan veel gedaan worden om erger te voorkomen, echter het is van groot belang dat op een correcte wijze gehandeld wordt.
Tijdens de training krijgt u instructies over diverse blusmiddelen, als een poederblusser, schuimblusser, koolzuursneeuwblusser en andere blusmiddelen. Wat is het verschil en welk blusmiddel wordt bij specifieke brandtypen ingezet? Deze instructies worden direct omgezet in praktijk; u krijgt de kans om zelf diverse blusmiddelen die u ook in uw directe omgeving zult tegenkomen, te testen.

 

Speciale Opleidingen

VCA

Duur van opleiding: 1 á 2 dagen of zelfstudie
Doel: verhogen veiligheidsbewustzijn
Als u werkzaam bent op bijvoorbeeld een bedrijventerrein, industriepark of een bouwproject loopt u een verhoogd risico. De opleiding VCA is er op gericht u bewust te maken van het risico dat u tijdens uw werkzaamheden loopt. Heeft u deze opleiding afgerond, dan wordt u geacht werkzaam- heden veilig uit te voeren, kunt u situaties inschatten en gevaren herkennen zodat u uzelf en uw omgeving niet in gevaar brengt en het risico tot een minimum beperkt wordt.

Mangatwacht

Doelgroep: functionarissen op (petro) chemisch bedrijventerrein
Duur van de opleiding: 1 dag
Doel: De opleiding Mangatwacht is erop gericht dat functionarissen op een (petro) chemisch bedrijventerrein toezicht kunne houden bij een besloten ruimte. Na het afronden van de opleiding bent u in staat te handelen in een noodsituatie.

Vorkheftruck

Doelgroep: iedere werknemer die in het bedrijf werkt en met een heftruck moet werken
Duur van de opleiding: 1 dagdeel theorie, 1 dagdeel praktijk.
Opmerking: deze opleiding kan op uw eigen locatie gegeven worden. Minimum aantal deelnemers is 4.