Heeft u een brandende vraag?

Over ons

Wie we zijn
 
SB 2

Een korte historie.

Brandweertrainingscentrum is opgericht in 2000 door Dhr. van de Weerd Senior.

De noodzaak om een eigen brandweer trainingcentrum te ontwikkelen is ontstaan doordat de heer Van de Weerd tijdens zijn periode als commandant bij de bedrijfsbrandweer, op regelmatige basis oefeningen organiseerde buiten het bedrijf (AKZO).

Dit was een kostbare zaak en men was beperkt tot de trainingen en de faciliteiten welke geboden werden door externe oefencentra. Daarnaast organiseerde hij in de hoedanigheid als instructeur reeds cursussen.

Waarom Brandweer Trainingscentrum Kleefse Waard?

  • Brandbestrijding; flash over, vloeistofbrandbestrijding
  • Technische hulpverlening.
  • Ongevallen Gevaarlijke stoffen & Waterongevallen.
  • Bedrijfshulpverlening (BHV).
  • Specialismen; XVR, Brand en rookgaskoeling
  • EHBO & Kinder EHBO
  • AED en reanimatie
  • Instructie & Oefening kleine blusmiddelen

Doen waar we goed in zijn

Wie zijn u tot dienst?

Gert van de Weerd

Directeur en oprichter, Instructeur

Stefan de Greef

Kerninstructeur CFBT level 2, Overige specialismen

Andre Granneman

Kerninstructeur CFBT level 2, Oefenleider, Overige specialismen

Angélique Peters-Demon

Secretaresse, Financiën

Netty Doelitzsch

Kerninstructeur EHBO, Secretaresse bedrijfshulpverlening

Albert Polman

Algemeen medewerker

Oefenen moet leuk zijn!

1Trainingen

Maar de trainingen van het Brandweertrainingscentrum zijn natuurlijk geen vrijblijvend spelletje.

2Veiligheid

De veiligheid van onze gasten gaat boven alles. Hier wordt dan ook continu volop aandacht aan geschonken.

3Deelnemers

Deelnemers dienen zich altijd te houden aan de geldende regels op het industriepark en de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.

4IPKW

Op verzoek sturen we u graag de algemene voorwaarden toe plus de gedrags- en veiligheidsregels die op Industriepark Kleefse Waard van kracht zijn.